PENGKOMERSILAN TEKNOLOGI

UPM telah melahirkan ramai penyelidik dalam bidang inovasi dan teknologi. Melalui mereka, UPM telah berjaya menghasilkan banyak teknologi yang berfaedah kepada masyarakat untuk pembangunan negara. Dewasa ini, aktiviti penyelidikan UPM telah mengalami pertumbuhan yang pesat.

Sehingga kini, UPM telah mengkomersilkan teknologi hasil bantuan pihak industri, berasaskan situasi menang-menang. UPM mengalukan penglibatan dan gabungan kerjasama dengan rakan industri yang berpotensi. Sila hubungi pihak kami untuk maklumat lanjut.