TAWARAN LATIHAN


Putra Science Park UPM selaku peneraju pemindahan teknologi UPM turut menawarkan siri latihan/kursus/bengkel kepada pihak universiti luar, institusi penyelidikan, industri, agensi kerajaan yang berkaitan ;

  • perlindungan harta intelek
  • pengkomersilan R&D
  • usahaniaga teknologi
  • proses inovasi

Program latihan akan dikendalikan di bawah unit Putra Dynamic PSP yang akan disampaikan oleh pakar-pakar pemindahan teknologi di UPM dan juga Universiti Penyelidikan terpilih yang lain.